Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

MARMAVERKEN

Uppe i Hälsingland spred sig sågverksindustrin som en löpeld efter 1850. Marmaverken var ett nytt samhälle som växte snabbt som centralort för sågverksindustrin. Under 1920-talet byggdes dessutom en gigantisk cellulosaindustri upp på orten.

Men sedan 1960 har den globala utvecklingen inte gått Marmaverkens väg. Befolkningen har mer än halverats, cellulosaindustrin är borta och flerfamiljshusen rivs. Historien berättas i anslutning till bilderna.