Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

HÄLLEFORS-FREDRIKSBERG

Bilderna kommer från den övergivna pappersfabriken i Fredriksberg. Den tillhörde länge Hälleforskoncernen. Fabriken är ett bra exempel på hur svensk industri byggdes ut inom ramen för sammanhållna bruksföretag, som innehöll råvaror, infrastruktur och industrier.

Företag som Hällefors hade oftast både skog och malmgruvor. Egna järnvägslinjer fraktade råvaran till egna massa- och stålindustrier. ”Bruksmentaliteten” som rådde i Bergslagen var egentligen ett utslag av hur ett företag dominerade de lokala arbetsmarknaderna.

Problemet var bara att konkurrensen från de globala marknaderna ökade så tidigt som från och med slutet av 1950-talet. Sedan blev det snabbt värre. Resultatet blev att de gamla bruksföretagen började köpa varandra, för att sedan fall sönder fullständigt. Ända sedan 1960-talet har detta lett till fabriks- och järnvägs- nedläggningar. I nästa steg har befolkningen minskat, och lägenheter tömts och rivits. På grund av att bruksföretagen tidigare varit så starka har krisen nu blivit desto värre.

Mer text följer under respektive bild. Jag kommer efterhand att lägga ut bilder från andra delar av Hälleforskoncernen.