Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

GÖTEBORGS HAMN

Sedan 1950- och 60-talen har allt större varuflöden dominerat världen. Antalet hanterade conatiners har ökat från 8 miljoner år 1972 till mer än 250 miljoner år 2004. Likadant ser det ut med råvaror. Tankfartyg är gigantiska transportverktyg, med storlekar på mer än en kvarts miljon ton.

De gamla hamnarna som låg i närheten av innerstäderna kunde inte anpassas till sådana oerhörda varuflöden. Resultatet har blivit att nya hamnar anlagts mycket längre ut i havsbandet eller flodmynningarna. I anslutning till dessa har stora nya infrastrukturella satsningar gjorts.

Spegelbilden av utvecklingen blir det som händer i de gamla hamnarna. Sedan 1970 har de i växande grad övergivits. I väntan på att omvandlas till moderna lyxkontor eller attraktiva lägenhetsområden står de idag övergivna. På sitt sätt ett väldigt konkret minne av en tid när man kunde jobba extra i hamnen som ”blixtgubbe” när studiemedlen tagit slut i början av oktober och mars.