Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

LAXÅ

När man jagar ruiner i Mellansverige passerar man ofta Laxå. Det är alltså ingen slump att den klassiska bruksorten nu återkommer i våra gallerier. Sedan 1970 har orten faktiskt tappat två femtedelar av sin befolkning.

Laxå var ett centrum för klassisk verkstadsindustri, som växte så det bågnade under 1950- och 60-talet. Från och med 1970-talet inleddes en utdragen stagnation. Under 1990-talet slog Globaliseringen till på allvar. Rationaliseringar och produktionsutflyttning har träffat Laxå på ett sätt som är typiskt för stora delar av Sverige. I anslutning till bilderna försöker vi berätta hela historien om Laxå och Globaliseringen…