Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

LJUSNE: MOT FRAMTIDEN PÅ RULLATOR

Här i Ljusne bodde det nästan 5000 människor i slutet av 1960-talet. Nu faller befolkningstalet mot 2000 efterhand som industri efter industri har försvunnit. När jag intervjuade Thord Nyberg, som hade tillbringat hela sitt liv som arbetare och ingenjör i ortens industrier läste han högt ur ett reportage för mig. Rubriken på artikeln var: "Ljusne, ett samhälle på väg mot framtiden på rullator".

Boardfabriken försvann på 1980-talet, och några decennier senare avvecklades kättingen. Den stora mekaniska verkstaden kollapsade när kunderna försvann.

Och mitt i alltihop låg Europas största plywoodfabrik fram till 1970. Sedan följde en långsam reträtt när tekniken förändrades och marknaderna smälte bort. I skiftet av 1980- och 90-talet tog allt slut, och när jag och mina vänner nådde hit hösten 2006 återstod bara en spektakulär ruin. Ett år senare var också den förintad.

Läs gärna mer i Övergivna Platser del 1.