Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

SLAKTERI I

Slakterier och SCAN

Svensk livsmedelsindustri har egentligen varit i kris i mer än hundra år. När en världsmarknad för mat växte fram efter 1880 gick hela Europa in i en omställningskris som egentligen aldrig tagit slut.

Lösningen blev protektionism och subventioner. Under 1930-talet förvärrades situationen. Den stora depressionen orsakade en stark prispress, som förvärrades av att en ökad lastbilstrafik bröt upp olika lokala marknader. Kraven på en stark inre reglering ökade.

Resultatet av allt detta blev att Socialdemokraterna och Bondeförbundet/Centerpartiet kom överens om en krisuppgörelse som kallas ”kohandeln”. Bönderna fick sina stödsystem och fackföreningarna sina.

Jordbruksmarknaderna reglerades lokalt och möjligheterna att ställa sig utanför organisationerna blev i praktiken liten. Bönderna anslöt sig snabbt till kooperationer och andelsslakterier.

Slakteriorganisationerna var från början organiserade länsvis. Namnet Scan kommer exempelvis från Skåne Andelsslakteri som grundades 1938. I stort sett kan man säga att slakten efterhand koncentrerades till en ort i varje län, dit alla grisar och kossor transporterades för att möta Den Stora Svinaherden i skyn.

... texten fortsätter i Slakteri II