Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

KYRKOR

Nedlagda kyrkor har blivit ett växande problem i Sverige de sista decennierna. Sekularisering och avfolkning på landsbygden tömmer de jättekyrkor som byggdes mellan 1860-1910, ofta för att visa hur rika bygderna hade blivit.

Maglarps kyrka stängdes 1976. Efter åratal av processer och överklaganden fastslog regeringsrätten i juni 2005 att kyrkan fick rivas. Nästa år försvinner den sannolikt.

Det är ju inte heller lätt att hitta alternativa anläggningar för kyrkor. Läget mitt inne på kyrkogårdar begränsar den potentiella kretsen av köpare.